Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për Traineeship për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Algarve (Konsorciumi Mare Nostrum), Portugali.

https://up.pt/marenostrum2019/

Llojet e mobilitetit /kohëzgjatja:

Shkëmbimin e studenteve BA / MA për Traineeship – 2 muaj;

https://up.pt/marenostrum2019/courses

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor për studentët (850 EUR në muaj);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Afati për aplikim: 31 tetor 2021.

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Për më shumë informacion klikoni në këtë link: https://up.pt/marenostrum2019/about.

Për dokumentat e aplikimit lutemi ti referoheni guidës https://up.pt/marenostrum2019/file/download/1?pwd=ea0e87877cd35bd26b7d50bd185ff87c, e cila gjendet në faqen e web-it të Konsorciumit Mare Nostrum.

Për të aplikuar klikoni në këtë link:  https://up.pt/marenostrum2019/apply.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!