Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salentos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

https://www.unisalento.it/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 

-Shkëmbimin e studentëve për studime;

 

Fusha e shkëmbimit:

 

– Drejtësi;

– Gjuhësi dhe Shkenca filologjike;

Kohëzgjatja:

– 5 muaj;

 

Bursat përfshijnë:

 

– Kompensim mujor (850 Euro/muaj);

– Kostot e udhëtimit (180 Euro).

 

Thirrja e publikuar nga Universiteti i Salentos:

 

https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66457174?_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_redirect=%2Fbandi-concorsi%3Fp_p_id%3DBandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_struts_action%3D%252FBandiPortlet%252Fview_listBandi%26_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_tipoBando%3Dbandi_recenti%26_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_tipoFileId%3D0%26_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_activeLink%3Dbandi_recenti&_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_tipoBando=bandi_recenti&_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_activeLink=bandi_recenti&_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_idTipoFile=&_BandiPortlet_WAR_BandiPortlet5121_showBox=1

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët dhe procedura e aplikimit gjenden në linkun:

https://www1.unisalento.it/c/document_library/get_file?p_l_id=63872469&folderId=66457175&name=DLFE-638460.pdf

Afati për aplikim: 20 Shkurt 2023, ora 14:00.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!