Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, financuar nga Programi Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

https://www.uniurb.it/international

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për kërkimin e temës së diplomës;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor (studentë të vitit të tretë);

– Master (studentë të vitit të dytë);

– Doktoraturë.

Kohëzgjatja e bursave:

– minimumi 90 ditë

Fushat e shkëmbimit:

  • Literature, Arts and Philosophy;
  • Conservation and Restoration of Cultural Heritage;

https://www.uniurb.it/international/mobility-coming-to-urbino/course-catalogue

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët:

– Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / italiane);

– Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / italiane), për studentët e nivelit Master duhet dhe lista e notave e nivelit Bachelor, ndërsa për studentët Doktoraturë duhen listat e notave të cikleve të mëparshme të studimeve;

– Kopje e diplomës;

– Letër Motivimi në gjuhën angleze / italiane;

– CV (në gjuhën angleze / italiane);

– Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht / Italisht B2);

– Dokumenti “Research proposal” në gjuhën angleze / italiane (i përpiluar nga aplikanti), në të cilin të specifikohet tema juaj e kërkimit (e dakordësuar paraprakisht edhe me pedagogun titullar në UT);

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar programin që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët (në këtë rast kërkimi i temës së diplomës) dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet si të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx

Afati për aplikim: 13 Mars 2023

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!