Ideja e drejtësisë në filozofinë e John Rawls, drejtësia si paanshmëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ideja e drejtësisë në filozofinë e John Rawls, drejtësia si paanshmëri