Ideja e drejtësisë në filozofinë e John Rawls, drejtësia si paanshmëri - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ideja e drejtësisë në filozofinë e John Rawls, drejtësia si paanshmëri