IMPAKTI I INSTITUCIONEVE TË MIKROKREDITIT. RASTI I FINANCIMIT TË SEKTORIT TË BUJQËSISË NË ZONËN E FIERIT DHE TË LUSHNJES - UNIVERSITETI I TIRANËS

IMPAKTI I INSTITUCIONEVE TË MIKROKREDITIT. RASTI I FINANCIMIT TË SEKTORIT TË BUJQËSISË NË ZONËN E FIERIT DHE TË LUSHNJES