Impakti socio-ekonomik i mikrokredive në zonatr rurale. Rasti i mikrokredive në qarkun Shkodër – UNIVERSITETI I TIRANËS

Impakti socio-ekonomik i mikrokredive në zonatr rurale. Rasti i mikrokredive në qarkun Shkodër