Institucioni i Kryetarit të Shtetit në Shqipëri (1920-1924) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Institucioni i Kryetarit të Shtetit në Shqipëri (1920-1924)