KARAKTERISTIKAT E MENAXHIMIT TË NDRYSHIMIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE NË KOSOVË – UNIVERSITETI I TIRANËS

KARAKTERISTIKAT E MENAXHIMIT TË NDRYSHIMIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE NË KOSOVË