Arkiva 2020, Komisioni i përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2020, Komisioni i përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Tiranës

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anëtarët e Komisionit të Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Raimonda Duka
Fakulteti i Ekonomisë (Kryetare)
Elita Tabaku
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Jola Xhafo
Fakulteti i Drejtësisë
Migena Leskoviku
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Artemisi Shehu, Dono
Fakulteti i Shkencave Sociale
Mirela Lika
Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
Desara Agaj
Strukturat e sigurimit të cilësisë në Rektorat
Elida Bylyku
Instituti i Fizikës Bërthamore të  Zbatuar
Egida Delibashu
Studentë, Fakulteti i Shkencave Sociale
Antigoni Jano
Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
Eugen Çela
Studentë, Fakulteti i Drejtësisë
 
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “