Kontrata. Aspekte të përgjithshme - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontrata. Aspekte të përgjithshme