Kriteret e pranimit, kuotat dhe tarifat e studimit për vitin akademik 2020-2021 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, kuotat dhe tarifat e studimit për vitin akademik 2020-2021

I. Cikli i parë i studimeve, Bachelor për vitina Akademik 2020- 2021 në Universitetin e Tiranës:

 

 

II. Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e vecanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve. (Kliko këtu)
 
Cikli i dytë i studimeve, Master për vitina Akademik 2020-2021 në Universitetin e Tiranës:

 

 

Arkiva (Kliko këtu)