Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, - LeTSGEPs; - UNIVERSITETI I TIRANËS

Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, – LeTSGEPs;

 

Titulli: Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions LeTSGEPs,

Programi: Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme,

Referencë:  873072

Kohëzgjatja: 4 vjet

 

Qëllimi i projektit: Ky projekt do të ketë në fokus orientimin dhe implementimin e planeve të qëndrueshme të barazisë gjinore në institucionet akademike dhe kërkimore.

Partneri kryesor: Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Partnerë:

  • Universiteti RWTH Aachen, Gjermani
  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
  • Paris School of Economics, France
  • Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbi
  • Universiteti i Messinës, Itali
  • Uniwersytet Warszawski, Poloni
  • Instituti Max Planck Gesellschaft, Gjermani
Njoftim për trajnime në kuadër të Projektit Horizont 2020, “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs”
Informacion per projektin: “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs”Informacion per projektin: “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs”.
Universiteti i Tiranës ka miratuar Planin e Barazisë Gjinore për periudhën 01.06.2021-31.05.2022  “Gender Equality Plan University of Tirana” (Kliko këtu)
Plani i Barazisë Gjinore Universiteti i Tiranës (2022-2024) (Kliko këtu)