Leximi i Mishel Fuko-së mbi Zheremi Benthamin. Rasti i Panoptikonit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Leximi i Mishel Fuko-së mbi Zheremi Benthamin. Rasti i Panoptikonit