MARKETINGU I MEDIAVE SOCIALE NË TURIZËM. APLIKIMI NË SEKTORIN AKOMODUES NË RAJONIN E VLORËS - UNIVERSITETI I TIRANËS

MARKETINGU I MEDIAVE SOCIALE NË TURIZËM. APLIKIMI NË SEKTORIN AKOMODUES NË RAJONIN E VLORËS