MARKETINGU NËPËRMJET INTERNETIT DHE RRJETEVE SOCIALE TË KOMUNIKIMIT.(ZBATIMI DHE POTENCIALET NË REALITETIN SHQIPTAR) – UNIVERSITETI I TIRANËS

MARKETINGU NËPËRMJET INTERNETIT DHE RRJETEVE SOCIALE TË KOMUNIKIMIT.(ZBATIMI DHE POTENCIALET NË REALITETIN SHQIPTAR)