Marrëveshje bashkëpunimi të Fakultetit të Skencave të Natyrës me  partnerët MENTEL.AL dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), Berat – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshje bashkëpunimi të Fakultetit të Skencave të Natyrës me  partnerët MENTEL.AL dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), Berat

Marrëveshje bashkëpunimi të Fakultetit të Skencave të Natyrës me  partnerët MENTEL.AL dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), Berat

 

Qëllimi i marrëveshjeve të nënshkruara është për realizimin e praktikave dhe intershipeve për studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

Realizimi i praktikave dhe intershipeve për studentët  e këtij  fakulteti  do të zhvillohet sipas nevojave të tregut të punës ku nëpërmjet praktikave dhe trajnimeve profesionale, studentëve do t’u krijohet mundësia  për të marrë eksperiencë në punë, të zhvillojnë dhe zgjerojnë njohuritë e marra në fakultet si dhe do t’u rritet mundësia për punësim.

Të dyja marrëveshjet për realizimin e praktikave dhe intershipeve kanë një afat tre vjeçar dhe iniciativat me interes të përbashkët do të zhvillohen kryesisht nëpërmjet:

-Ofrimit të praktikave profesionale;

-Ofrimit të trajnimeve;

-Ofrimit të kurseve plotësuese.