Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri