MODELIMI DHE ANALIZA STATISTIKE E TË DHËNAVE TË MBIJETESËS, MODELIM PARAMETRIK DHE SEMI PARAMETRIK I TË DHËNAVE TË CENSURUARA – UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELIMI DHE ANALIZA STATISTIKE E TË DHËNAVE TË MBIJETESËS, MODELIM PARAMETRIK DHE SEMI PARAMETRIK I TË DHËNAVE TË CENSURUARA