Modelimi dhe simulimi numerik i proceseve  që zhvillohen në rrjetat ekologjike - UNIVERSITETI I TIRANËS

Modelimi dhe simulimi numerik i proceseve  që zhvillohen në rrjetat ekologjike