Nanostrukturimi i veshjeve të sipërfaqeve me bazë minerale për rritje të aktivitetit antiviral (COVID-19) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Nanostrukturimi i veshjeve të sipërfaqeve me bazë minerale për rritje të aktivitetit antiviral (COVID-19)

Titulli: “Nanostrukturimi i veshjeve të sipërfaqeve me bazë minerale për rritje të aktivitetit antiviral (COVID-19)”;

Referencë: Nr. 1516/16 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 20 muaj;

Qëllimi: Qëllimi i këtij projekti është optimizimi i sitezës së nano-veshjeve fotokatalitike për materiale me bazë cimentoje (betoni), e cila do të cojë në struktura ndërtuese me veti antivirale, vetë-pastruese dhe antibakteriale;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)