Ndërtimi i një modeli të zyrave të integruara me një ndalesë për ofrimin e shërbimeve publike në njësitë e qeverisjes vendore – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndërtimi i një modeli të zyrave të integruara me një ndalesë për ofrimin e shërbimeve publike në njësitë e qeverisjes vendore