NDIKIMI I MANAXHIMIT STRATEGJIK TË BURIMEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I MANAXHIMIT STRATEGJIK TË BURIMEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE