Ndikimi i ndërveprimit mes teknologjisë, modeleve të biznesit dhe strategjive konkuruese në përformancën e firmave në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndikimi i ndërveprimit mes teknologjisë, modeleve të biznesit dhe strategjive konkuruese në përformancën e firmave në Shqipëri