Ndikimi i sjelljes të përdoruesit e shërbimeve të shëndetit mendor gjatë kalimit nga kushtet e hospitalizimit në komunitet për rajonin e Vlorës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndikimi i sjelljes të përdoruesit e shërbimeve të shëndetit mendor gjatë kalimit nga kushtet e hospitalizimit në komunitet për rajonin e Vlorës