NDIKIMI, KOMUNIKIMI DHE MARRËDHËNIA GJINORE TEK TRAGJEDITË E SHEKSPIRIT