Ndryshimet hematobiokimike te të sëmurët me kancer  dhe përcaktimi i CEA, CA 125, CA15.3 pas ciklit të parë dhe të dytë të kimioterapisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndryshimet hematobiokimike te të sëmurët me kancer  dhe përcaktimi i CEA, CA 125, CA15.3 pas ciklit të parë dhe të dytë të kimioterapisë