Një përqasje (ngjashmëritë dhe dallimet) e temave, motiveve dhe heronjve në baladat anglo-saksone, epikat shqiptare si dhe disa baladave të tjera ballkanike. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Një përqasje (ngjashmëritë dhe dallimet) e temave, motiveve dhe heronjve në baladat anglo-saksone, epikat shqiptare si dhe disa baladave të tjera ballkanike.