Njoftim për ndërprerjen e shërbimit të konfirmimit të dokumentave – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim për ndërprerjen e shërbimit të konfirmimit të dokumentave

NJOFTIM PËR NDËRPRERJEN E SHËRBIMIT TË KONFIRMIMIT TË DOKUMENTAVE.
 
Konfirmimet pezullohen deri në përfundim të gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni i COVID-19.
Kërkojmë mirëkuptimin e studentëve dhe të qytetarëve. 
 
DREJTORIA JURIDIKE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN.