OFRUESIT E SHËRBIMIT TË INTERNETIT NË SHQIPËRI VLERËSIMI I FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË ZGJEDHJEN, KËNAQËSINË DHE BESNIKËRINË E KONSUMATORËVE NDAJ ISP-VE – UNIVERSITETI I TIRANËS

OFRUESIT E SHËRBIMIT TË INTERNETIT NË SHQIPËRI VLERËSIMI I FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË ZGJEDHJEN, KËNAQËSINË DHE BESNIKËRINË E KONSUMATORËVE NDAJ ISP-VE