Blog - Page 185 of 367 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Shtyhet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Në kuadër të Programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë […]

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të […]

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin perëndimor të Timisoarës, në Rumani

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, […]

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, në […]

Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).

Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities). CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) është rrjeti Europian i […]

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Në vitin akademik 2018-2019 janë zhvilluar këto aktivitete: Workshopi: “Përmirësimi i mësimdhënjes në disa lëndë në programet e nivelit master me elementë të rinj të […]

Mjete gjuhësore dhe strategji të komunkimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale

Veprimtari të realizuara  gjatë periudhës Janar -Shtator 2019 Aktiviteti i parë i realizuar ishte takimi i parë programues i veprimtarive të projektit për vitin 2019, […]