Blog - Page 24 of 367 - UNIVERSITETI I TIRANËS

SMART LAB

Titulli: «SMART LAB», Kohëzgjatja:17 muaj; Qëllimi i krijimit të një laboratori për Programet e Medias së Komunikimit dhe Marketingut Dixhital, Menaxhimit të Turizmit dhe Përkthimit […]