Blog - Page 9 of 369 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për personelin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Aveiro (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për personelin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Aveiro (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, […]