Përdorimi i rrjetave neurale në parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përdorimi i rrjetave neurale në parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme