PËRDORIMI I TRANSFORMIMEVE LEKSIKORE DHE GRAMATIKORE NË PËRKTHIMET NGA GJUHA RUSE – UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRDORIMI I TRANSFORMIMEVE LEKSIKORE DHE GRAMATIKORE NË PËRKTHIMET NGA GJUHA RUSE