Përkatësitë LGBT(lezbikë, gei,biseksual dhe transgjinorë) në minoritetin ROM në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përkatësitë LGBT(lezbikë, gei,biseksual dhe transgjinorë) në minoritetin ROM në Shqipëri