Përpunimi i të dhënave  me gabime: Lokalizimi i gabimeve dhe metodat e zëvëndësimit për korrigjimin e tyre – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përpunimi i të dhënave  me gabime: Lokalizimi i gabimeve dhe metodat e zëvëndësimit për korrigjimin e tyre