Projektet kombëtare e ndërkombëtare në sistemin e menaxhimit e dixhitalizimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri - UNIVERSITETI I TIRANËS

Projektet kombëtare e ndërkombëtare në sistemin e menaxhimit e dixhitalizimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri