Projektet kombëtare e ndërkombëtare në sistemin e menaxhimit e dixhitalizimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Projektet kombëtare e ndërkombëtare në sistemin e menaxhimit e dixhitalizimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri