Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në UT, organizon më datat 16 dhe 17 shkurt 2023 ora 10:00 - 14:00 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në UT, organizon më datat 16 dhe 17 shkurt 2023 ora 10:00 – 14:00

Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në UT, organizon më datat 16 dhe 17 shkurt 2023 ora 10:00 – 14:00, 

në dy seanca të njëpasnjëshme, pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës, në ambjentet e Sallës së “Senatit”, trajnimin me temë: 

“Project cycle menagement”me trajnuese znj. Entela Pinguli, konsulente e pavarur, eksperte për zhvillimin dhe trajnimin e shoqërisë civile

dhe znj. Alda Dekovi, po ashtu eksperte në hartim dhe zbatim projektesh.

 

CV

Agende e trajnimit