Rikonceptualizimi i pronësisë aksionere. Të drejtat e aksionerëve në vështrim krahasimor.A garanton sistemi shqiptar një mbrojtje efektive? - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rikonceptualizimi i pronësisë aksionere. Të drejtat e aksionerëve në vështrim krahasimor.A garanton sistemi shqiptar një mbrojtje efektive?