Rreth zhvillimeve të reja dhe pasurimit të leksikut politik në gjuhën shqipe pas viteve 90 të shek.XX e deri në ditët e sotme - Këndvështrim krahasues me zhvillimet e leksikut politik në gjuhën gjermane - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rreth zhvillimeve të reja dhe pasurimit të leksikut politik në gjuhën shqipe pas viteve 90 të shek.XX e deri në ditët e sotme – Këndvështrim krahasues me zhvillimet e leksikut politik në gjuhën gjermane