SISTEMET E KONTROLLIT TË BRENDSHË DHE KONTABILITETI – ROLI I TYRE NË DREJTIMIN E NJËSIVE EKONOMIKE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

SISTEMET E KONTROLLIT TË BRENDSHË DHE KONTABILITETI – ROLI I TYRE NË DREJTIMIN E NJËSIVE EKONOMIKE NË SHQIPËRI