Studimi i materialeve të përdorura në ikonat dhe pikturat murale të objekteve të hershme të kultit me anën e metodave analitike jo shkatërruese - UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi i materialeve të përdorura në ikonat dhe pikturat murale të objekteve të hershme të kultit me anën e metodave analitike jo shkatërruese