Terminologjia juridike në shqip dhe greqisht(kuadri ndërgjuhësor dhe ndërkulturor) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Terminologjia juridike në shqip dhe greqisht(kuadri ndërgjuhësor dhe ndërkulturor)