Trajnimi i rradhës i zhvillimit profesional në UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Trajnimi i rradhës i zhvillimit profesional në UT

 

Vazhdon seria e trajnimeve të zhvillimit profesional të pedagogëve të rinj të Universitetit të Tiranës. 

Në këtë seancë, pjesëmarrësit së bashku me Prof.Asoc.Dr. Arjana Muçaj, disktutuan mbi rëndësinë e përdorimit të metodave të mësimdhënies në auditorët e arsimit të lartë. Pjesëmarrësit argumentuan se përdorimi i metodave të mësimdhënies në auditorët e arsimit të lartë është i rëndësishëm për të siguruar një mësimdhënie efektive dhe të përshtatshme për studentët. 

?Disa prej metodave të mësimdhënies që u diskutuan janë: Diskutimet në grup: Kjo metodë mund të ndihmojë studentët të ndajnë mendimet dhe ide të tyre, duke ndihmuar në zhvillimin e mendimit kritik dhe në rritjen e ndërgjegjësimit për ndryshimet në shoqëri. Mësimi me bazë projektet: Kjo metodë mund të ndihmojë studentët të mësojnë nëpërmjet eksperimentimit dhe zhvillimit të projekteve të tyre, duke i bërë ata më të përfshirë në procesin e mësimit dhe duke i ndihmuar ata të kuptojnë se si të aplikojnë dijen e tyre në situata reale. Mësimi me simulime dhe përdorimin e teknologjisë: Kjo metodë mund të ndihmojë studentët të mësojnë nëpërmjet eksperimentimit dhe ndërveprimit me platforma teknologjike të ndryshme, duke u ndihmuar ata të kuptojnë se si teknologjia mund të përdoret për të zgjidhur probleme në fushat e ndryshme. 

?Prof.Asoc.Dr. Arjana Muçaj gjithashtu trajtoi argumentin se përdorimi i metodave të mësimdhënies në auditorët e arsimit të lartë nuk duhet të jetë një proces i pamonitoruar dhe i njëanshëm. Për këtë qëllim, pedagogët duhet të kenë një qasje të përshtatshme dhe fleksibile ndaj mënyrës se si duhet të zgjidhen këto metoda, në mënyrë që të përshtaten me llojin e lëndës që trajtohet, dhe me qëllimin kryesor që të ofrohet një ndë

rthurje sa më e mirë mes teorisë dhe praktikës.