Turizmi i bazuar në komunitet. Alternativa gjithëpërfshirëse drejt zhvillimit të qëndrueshëm (Perspektiva e konkurrueshmërisë së Rajonit të Vlorës) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Turizmi i bazuar në komunitet. Alternativa gjithëpërfshirëse drejt zhvillimit të qëndrueshëm (Perspektiva e konkurrueshmërisë së Rajonit të Vlorës)