Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në seminarin online me temë “Micro-credentials”, datë 06.10.2021, ora 9:30-13:00, me pjesë marrjesn e një trajnueseje ndërkombëtare, znj. Chiara Finocchietti dhe Prof. Asoc. Linda Pustina – UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në seminarin online me temë “Micro-credentials”, datë 06.10.2021, ora 9:30-13:00, me pjesë marrjesn e një trajnueseje ndërkombëtare, znj. Chiara Finocchietti dhe Prof. Asoc. Linda Pustina

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në seminarin online me temë “Micro-credentials”, datë 06.10.2021, ora 9:30-13:00, me pjesë marrjesn e një trajnueseje ndërkombëtare, znj. Chiara Finocchietti dhe Prof. Asoc. Linda Pustina.

Në fund të seminarit, pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

Linku për pjesëmarrje: Seminar Online “Micro-Credentials” (Kliko këtu)                            

Në vijim gjeni agjendën e seminarit dhe një biografi të shkurtër të znj. Finocchietti.

                                 

  AGJENDA

SEMINAR ONLINE “Micro-Credentials”, data 06.10.2021, ora 09:30-13:00

 

9:30-09:45                   PREZANTIMI

9:45-10:00                   Prof. As. Dr. Linda Pustina, Vice-Chair BFUG

“Procesi i Bolonjës dhe roli i Shqipërisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë”

 

10:00-11:00                             Chiara Finocchietti

  • “Background and policy context”
  • “Definition and constitutive elements (inputs from the European approach)”

11:00-11:10                 Pyetje dhe diskutime

11:10-11:30                 Pushim

 

11:30-12:30                 Chiara Finocchietti

  • “Micro-credentials in practice: a Higher Education perspective (inputs from the MicroBOL project)”
  • “Overview of experiences (national experiences and European universities)”

12:30-12:40                 Pyetje dhe diskutime

12:40-13:00                 Pushim

       

      

Chiara Finocchietti is Deputy Director of CIMEA. Geographer, she comes from the world of research and is an expert in the evaluation of qualifications and higher education systems.

Author of various publications on the subject of credential evaluation, she coordinates numerous international projects on the above topics and is a member of various international working groups on higher education policies.

She has been appointed a member of the working group on higher education of the Council of Europe Steering Committee for Education Policy and Practice (CDPPE Working Group on Higher Education), and is an expert on the ETINED Platform (Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education).

She is a member of the NARIC advisory board and National Correspondent for the Italian Qualifications Framework within the EHEA.

She is the co-chair of the Thematic Peer Group B on the Lisbon Recognition Convention (TPG B on LRC) together with France and Albania.

She is author and co-author of several publications in the field of higher education on the topics of fraud in education and systems of education.