Veçori të komuikimit mjek-pacient në shërbimin spitalor shqiptar – UNIVERSITETI I TIRANËS

Veçori të komuikimit mjek-pacient në shërbimin spitalor shqiptar