Veçori të komuikimit mjek-pacient në shërbimin spitalor shqiptar - UNIVERSITETI I TIRANËS

Veçori të komuikimit mjek-pacient në shërbimin spitalor shqiptar