Virtual International Week - UNIVERSITETI I TIRANËS

Virtual International Week

Në kuadër të bashkëpunimit Erasmus+ midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Saint Louis, Bruksel, ftohen të gjithë studentët dhe stafi i UT-së të aplikojë për të marrë pjesë në “Virtual International Week” që ky universitet do të organizojë në datat 25 – 29 Tetor 2021.

Për më shumë informacion referohuni linkut:

https://www.usaintlouis.be/sl/4066.html

Për t’u regjistruar klikoni në linkun:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NSSSiTRxdEWe0105cUK9Psl_msibEhNNpDZqLzMP2TZUN1BGMjhPWjVZRjkyREgzT05YVTJRU1FBOC4u

Universiteti i Tiranës ju uron suksese!