Vlerësimi financiar i kompanive shqiptare me kapital privat. [Modelimi dhe aplikimi i metodave të matjes së vlerës së kompanive shqiptare me kapital privat] – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi financiar i kompanive shqiptare me kapital privat. [Modelimi dhe aplikimi i metodave të matjes së vlerës së kompanive shqiptare me kapital privat]