ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE TË PUNËS, KONFLIKTET JASHTËGJYQËSORE DHE GJYQËSORE TË KONTRATAVE TË PUNËS - UNIVERSITETI I TIRANËS

ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE TË PUNËS, KONFLIKTET JASHTËGJYQËSORE DHE GJYQËSORE TË KONTRATAVE TË PUNËS