ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE TË PUNËS, KONFLIKTET JASHTËGJYQËSORE DHE GJYQËSORE TË KONTRATAVE TË PUNËS – UNIVERSITETI I TIRANËS

ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE TË PUNËS, KONFLIKTET JASHTËGJYQËSORE DHE GJYQËSORE TË KONTRATAVE TË PUNËS